KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum Velké Meziříčí.
Muzeum Velké Meziříčí
Muzeum Velké Meziříčí. 
Autor / zdroj foto: Muzeum Velké Meziříčí

Muzeum Velké Meziříčí / Velké Meziříčí

Muzeum ve Velkém Meziříčí sídlí v prostorách stejnojmenného zámku. Návštěvníci zde mohou vidět přírodovědné a historické sbírky převážně regionálního charakteru. Těšit se ale můžete i na různé výstavy v průběhu roku.

Vznik Muzea Velké Meziříčí se váže k roku 1893, kdy se ve městě konala všeobecná krajská výstava. Na výstavu bylo soustředěno velké množství předmětů, které se staly základem muzea. Sbírky byly v pozdějších letech doplněny o přírodniny, zvláště minerály, vycpaniny a mořskou faunu. Po roce 1948 se muzeum z radnice přemístilo do zámku a sbírky byly rozšířeny o zámecký mobiliář.


Oddělení pozemních komunikací
Oddělení vzniklo ve zdejším muzeu v roce 1980. V červnu 2006 byla expozice obnovena pod názvem Cestou necestou aneb Od cest k dálnicím. Můžete zde načerpat informace týkající se vývoje pozemních komunikací od středověkých zemských stezek přes tereziánské císařské silnice až po současné dálnice a rychlostní komunikace. Vystaveno je zde také několik desítek modelů mostů.

Expozici doplňuje videoprojekce a počítač, kde je možné získat další podrobnější údaje jak o komunikacích, tak i o mostech na území České republiky. Pro děti je připravena skládačka, kde si mohou sestavit most.

Od albitu k žule
Výstava představuje mineralogickou část sbírek muzea. Jedná se o minerály, které byly nalezeny převážně v oblasti Velkomeziříčska. Návštěvníci mohou nahlédnout do tzv. otevřeného depozitáře, kde se nachází sbírka ptáků vyskytujících se na území bývalého okresu Velké Meziříčí na počátku 20. století. Ta vznikala původně jako soukromá sbírka řídícího učitele Rudolfa Divíška, uznávaného preparátora, který ji používal pro výuku. Později celou sbírku věnoval muzeu a dál o ni pečoval a rozšiřoval ji. V depozitáři jsou dále umístěny lihové preparáty ryb a hmyzu, savci či exotická zvířata.

Kubismus
Expozice se skládá ze dvou částí - obývacího pokoje a ložnice. Nábytek byl vyroben pro dr. Františka Závišku a jeho manželku Milku. Reprezentativní interiér zřejmě souvisí se Záviškovou kariérou - po návrhu z roku 1912 byl tento přední český matematik a fyzik působící v Praze jmenován roku 1914 mimořádným profesorem Karlovy univerzity. Do velkomeziříčského muzea se nábytek dostal darem paní Milky Záviškové v roce 1965 u příležitosti odhalení pamětní desky manželovi, oběti nacismu, na rodném domě.

Ve znamení sedmi per
Expozice, která byla slavnostně otevřena v květnu roku 2008, poskytuje návštěvníkům muzea základní údaje o historii i současnosti města. V samotném úvodu je představen městský znak - sedm bílých orlích per zasazených do zlatého perizonia zakončeného na každé straně jedním trojlístkem téže barvy, to vše v červeném poli. Návštěvník je pak seznamován s dějinami města (hlavními událostmi, které jsou důležité pro Velké Meziříčí, významnými budovami či různými institucemi), může porovnat způsob života ve městě a na vesnici a nahlédne do tajů řemesel a průmyslu (soukeníci, klihárny, koželužna či ševcovská dílna). Seznámí se rovněž s kulturou, vzděláním, uměním a dalšími obory vědění, které provázejí člověka během života. K dispozici je taky stolek s PC, kde je možné získat další podrobnosti o významných osobnostech a rodácích z Velkého Meziříčí.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.